Để phát triển thị trường cũng như quy mô, chúng tôi Chuandecor cần rất nhiều nguồn lực từ các mảng như thợ thiết kế thi công nội thất, kế toán, sale admin, hành chính nhân sự…Mọi thông tin về tuyển dụng chúng tôi sẽ cập nhật tại đây. Xin cảm ơn!

Tuyển dụng nhân viên mới nhất