Quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ đúng chuẩn

Trong mua bán và giao dịch bất động sản thì việc bàn giao và nhận bàn giao căn hộ là vô cùng quan trọng. Đây là căn cứ cũng là nghĩa vụ và đồng thời cũng là trách nhiệm của nhà đầu tư bàn giao đến tay cho khách hàng. Quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ sẽ giúp cả hai bên tiến hành quá trình bàn giao và kiểm tra căn hộ một cách đầy đủ để không bị thiếu sót gây rắc rối về sau này.

Bàn giao căn hộ chung cư

Bàn giao căn hộ chung cư

Điều kiện để được bàn giao căn hộ chung cư

Khi công trình căn hộ đã được xây dựng hoàn thành và bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thì mới có thể tiến hành bàn giao.

Điều kiện bàn giao căn hộ chung cư

Điều kiện bàn giao căn hộ chung cư

Hiện nay luật quy định thời gian để bàn giao căn hộ đang thực hiện theo quy định chung tại: Điều 124 Luật xây dựng 2014 về bàn giao hạng mục xây dựng. Muốn bàn giao căn hộ chung cư cần phải đảm bảo đúng và đầy đủ các điều kiện pháp định theo luật.

Đã hoàn thành việc xây dựng căn hộ và các công trình khác theo tiến độ phê duyệt

Khoản 3 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản 2014 cũng đã đưa ra quy định rất chi tiết về các dự án đủ điều kiện bàn giao căn hộ, nhà chung cư của chủ đầu tư. Cụ thể, Chủ đầu tư chỉ được bàn giao căn hộ cho khách hàng khi đã hoàn tất việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt và bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Điều kiện để bàn giao căn hộ thô là: Chủ đầu tư phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của chung cư.

Công trình xây dựng đã hoàn tất

Công trình xây dựng đã hoàn tất

Có đầy đủ hồ sơ bàn giao nhà chung cư

Khoản 3 Điều 124 Luật Xây Dựng quy định rõ: Khi bàn giao công trình xây dựng thì nhà thầu thi công xây dựng phải giao đầy đủ cho chủ đầu tư các tài liệu gồm bản vẽ hoàn công, quy trình để hướng dẫn vận hành, bảo trì công trình, danh mục các thiết bị, vật tư, phụ tùng dự trữ thay thế và các tài liệu cần thiết khác có liên quan.

Hồ sơ bàn giao căn hộ đầy đủ

Hồ sơ bàn giao căn hộ đầy đủ

Đồng thời, quy định về hồ sơ bàn giao công trình cũng được xác định rõ ở phụ lục của Thông tư số 05/2015/TT-BXD, quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Khi bàn giao nhà thì chủ đầu tư phải hoàn thành tất cả những danh mục hồ sơ về công trình xây dựng nhà ở bao gồm:

Thứ nhất: Giấy phép xây dựng.

Thứ hai: Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký kết với tất cả các nhà thầu (bao gồm: Khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát).

Thứ ba: Báo cáo kết quả của quá trình khảo sát xây dựng.

Thứ tư: Hồ sơ thiết kế bản vẽ cho thi công xây dựng.

Thứ năm: Báo cáo kết quả từ việc thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Thứ sáu: Bản vẽ hoàn công nếu như công trình có sai khác với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng

Thứ bảy: Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).

Thứ tám: Văn bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thỏa thuận hay xác nhận tính an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Như vậy, theo quy định thì điều kiện để bàn giao căn hộ, nhà chung cư là khi chủ đầu tư có đầy đủ hồ sơ bàn giao căn hộ chung cư từ phía nhà thầu thi công giao để đảm tính hợp pháp và tính an toàn của công trình. Chỉ khi chủ đầu tư cung cấp đủ các giấy tờ trên thì mới được xem là một công trình đủ điều kiện bàn giao nhà chung cư cho khách hàng.

Căn hộ chung cư được xây dựng hoàn thiện

Căn hộ chung cư được xây dựng hoàn thiện

Nếu căn hộ bàn giao chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện nhận nhà chung cư ở trên thi khách hàng có quyền từ chối và không nhận bàn giao nhà ở. Khi bàn giao cần phải lập biên bản để bàn giao căn hộ và người nhận bàn giao căn hộ cần bảo quản kỹ biên bản bàn giao. Bởi vì đây chính là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi thực hiện việc nhận bàn giao nhà ở chung cư.

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ

Dưới đây là quy trình thủ tục để bàn giao căn hộ dành cho chủ đầu tư và khách hàng. Từ đó có thể nắm rõ các quy trình nghiệm thu căn hộ đúng chuẩn, chuyên nghiệp giúp việc bàn giao nhà ở diễn ra thuận lợi, đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của các bên trong hợp đồng mua bán nhất.

– Lên danh sách và tiếp nhận các căn hộ đã đủ kiều kiện bàn giao

– Thông báo bàn giao căn hộ, nhà chung cư đến cho khách hàng và sẽ hoàn tất các thủ tục để thanh toán với bộ phận kinh doanh, tài chính trước khi bắt đầu tiến hành bàn giao. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mẫu biên bản bàn giao căn hộ chung cư.

– Tiến hành thực hiện quá trình bàn giao nhà ở chung cư cho khách hàng.

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ

Bước 1: Chuẩn bị danh sách các căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao

 • Ban quản lý dự án, Giám sát thi công, Nhà thầu chính thực hiện kiểm tra các căn hộ nhà thầu đã hoàn tất theo điều kiện hợp đồng thi công và xây lắp theo từng đợt thông báo của nhà thầu.
 • Nghiệm thu kỹ thuật của tất cả các căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao.
 • Lập danh mục cụ thể các căn hộ đã được nghiệm thu và đủ điều kiện bàn giao, thông báo cho Bộ phận Kinh doanh và Tổ bàn giao tiến hành tiếp nhận căn hộ để bàn giao cho khách hàng.
Chuẩn bị danh mục các căn hộ đủ điều điện bàn giao

Chuẩn bị danh mục các căn hộ đủ điều điện bàn giao

Bước 2: Tiếp nhận các căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao và thông báo đến cho khách hàng.

 • Tổ bàn giao và Bộ phận Kinh doanh chịu trách nhiệm tiếp nhận danh mục của các căn hộ đã hoàn tất đủ điều kiện bàn giao từ phía Ban Quản lý dự án.
 • Tổ Bàn giao thực hiện kiểm tra lại tình trạng các căn hộ theo danh mục và thực hiện xác nhận các căn hộ đã hoàn tất, đủ điều kiện bàn giao, sau đó cung cấp cho Bộ phận Kinh doanh để thông báo cho khách hàng.
 • Bộ phận Kinh doanh thông báo đến cho khách hàng có các căn hộ đã đủ điều kiện bàn giao theo danh mục hoàn tất các thủ tục thanh toán với phía bộ phận kinh doanh, tài chính… để đủ điều kiện tiến hành nhận căn hộ từ Tổ bàn giao.
 • Bộ phận Kinh doanh thống nhất lịch hẹn cũng như kế hoạch giao nhận căn hộ với các khách hàng có trong danh mục căn hộ đã hoàn tất thủ tục tài chính. Bên cạnh đó thông báo cho Tổ bàn giao chuẩn bị thủ tục giao nhận.
 • Tổ bàn giao kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các biên bản giao nhận theo quy định cho từng căn hộ, phân công nhân viên để đón tiếp từng khách hàng theo lịch/kế hoạch nhận được từ Bộ phận Kinh doanh.
Tiếp nhận căn hộ đủ điều kiện bàn giao

Tiếp nhận căn hộ đủ điều kiện bàn giao

Bước 3: Bàn giao căn hộ cho khách hàng

Trước khi khách hàng tới nhận căn hộ

 • Tổ bàn giao chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, biên bản bàn giao từng căn hộ theo đúng lịch hẹn với khách hàng
 • Nhân viên phụ trách bàn giao căn hộ tiến hành cho khách hàng kiểm tra lần cuối về các điều kiện vệ sinh, điện, nước, trang thiết bị. Bàn giao theo danh mục, chìa khóa căn hộ  và bên trong để bàn giao cho khách.
 • Tổ bàn giao phối hợp với các bộ phận khác: Bảo vệ, vệ sinh, nhà thầu, thang máy kiểm tra và đảm bảo quá trình dẫn khách đi kiểm tra căn hộ sạch sẽ và an toàn.

Khách tới nhận căn hộ

 • Nhân viên phụ trách bàn giao căn hộ tiến hành cho khách hàng kiểm tra và đối chiếu đầy đủ các thông tin, hồ sơ để đảm bảo Khách hàng đã thực hiện hoàn tất các trách nhiệm tài chính, hành chính để đủ điều kiện tiếp nhận căn hộ.
 • Nhân viên phụ trách bàn giao căn hộ tiến hành thông báo và đồng thời giải đáp tất cả thắc mắc cho khách hàng về các tình trạng căn hộ, các trang thiết bị đã lắp đặt theo từng danh mục đã hoàn tất theo hợp đồng, đầy đủ điều kiện bàn giao và mời khách đi kiểm tra căn hộ.

Tại căn hộ kiểm tra:

 • Nhân viên phụ trách bàn giao và hướng dẫn khách hàng kiểm tra số lượng, chất lượng trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện đã được lắp đặt tại căn hộ theo danh mục.
 • Nhân viên phụ trách bàn giao tiến hành hướng dẫn và giải thích các thắc mắc, đồng thời ghi nhận các ý kiến yêu cầu của Khách hàng về tình trạng căn hộ vừa kiểm tra. Xác nhận cuối cùng của khách hàng về việc đồng ý/không đồng ý tiếp nhận căn hộ.
 • Trong khi trở về Văn phòng tổ kiểm tra thì khi qua hành lang, sảnh ở khu vực thang máy, Nhân viên phụ trách bàn giao giới thiệu cho khách hàng về các vị trí thang thoát hiểm, thang máy, phòng gom rác, tủ chữa cháy, phòng kỹ thuật, vị trí ấn chuông báo cháy…

Tại Văn phòng tổ bàn giao (sau khi kiểm tra căn hộ) 

– Đối với khách hàng đã đồng ý tiếp nhận căn hộ:

 • Nhân viên phụ trách bàn giao hướng dẫn cho khách hảng ký các biên bản giao nhận căn hộ
 • Bàn giao chìa khóa, copy hồ sơ giao nhận, sổ tay cư dân và quy chế sử dụng chung cư… hướng dẫn Khách hàng liên lạc với Ban Quản lý Chung cư để được sự trợ giúp khi dọn tới căn hộ và sinh hoạt tại chung cư.

– Đối với khách hàng từ chối việc tiếp nhận căn hộ:

 • Nhân viên phụ trách bàn giao hướng dẫn cho khách hàng ghi ý kiến từ chối tiếp nhận căn hộ vừa thực hiện kiểm tra và các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện đối với căn hộ vào biên bản, phiếu yêu cầu sửa chữa.
Bàn giao căn hộ cho khách hàng

Bàn giao căn hộ cho khách hàng

Nhân viên phụ trách bàn giao ghi nhận các ý kiến và yêu cầu của khách hàng, hẹn thông báo cho khách hàng về tình trạng xử lý và thời gian hoàn tất sửa chữa, và đừng quên mời khách hàng tới kiểm tra, tiếp nhận bàn giao.

Kinh nghiệm kiểm tra, bàn giao và nhận bàn giao căn hộ

Để việc bàn giao nhà chung cư không bị sai sót, bạn đọc nên tham khảo về các kinh nghiệm bàn giao căn hộ dưới đây. Tránh phải việc sau khi ký bàn giao xong xuôi mới phát hiện ra lỗi trong xây dựng và thiết kế.

Kiểm tra kỹ căn hộ chung cư

Kiểm tra kỹ căn hộ chung cư

Kiểm tra diện tích căn hộ thực tế khi bàn giao:

Việc đo diện tích căn hộ chung cư khi tiến hành nhận bàn giao là hết sức cần thiết bởi diện tích sẽ ảnh hưởng tới số tiền chi phí giá trị căn hộ khi mua. Và diện tích trên hợp đồng sai lệch về thiếu diện tích rất dễ xảy ra. Theo đó, khách hàng có quyền kiểm tra lại diện tích thực tế so với hợp đồng quy định, xác nhận vào biên bản điều chỉnh giá cả mua và đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau này.

Kiểm tra thực tế diện tích căn hộ

Kiểm tra thực tế diện tích căn hộ

Đồng thời, việc đo kích thước diện tích các phòng, khu vực trong tổng thể của căn hộ chung cư xem không gian bố trí có đúng so với thiết kế hay không để chốt số liệu về kích thước đối với bên bàn giao.

Việc đo diện tích căn hộ chung cư khi thực hiện nhận bàn giao là hết sức cần thiết bởi diện tích căn hộ ảnh hưởng tới số tiền chi phí giá trị căn hộ khi mua

Kiểm tra hạng mục nội thất của căn hộ chung cư

Trong quá trình bàn giao căn hộ, bạn cần kiểm tra những hạng mục nội thất sau:

 • Các thiết bị có đầy đủ các ổ để cắm điện không?
 • Các thiết bị như bếp điện, bếp từ… có vấn đề gì về kỹ thuật hay hư hỏng gì không?
 • Các cách cửa mở, cánh tủ có dễ dàng, có bị lệch nhau hay không?
 • Kiểm tra các ray trượt của ngăn kéo xem trượt có êm hay không để yêu cầu thay thế.
 • Các ổ khoá cửa ra vào có hoạt động bình thường hay không?
 • Kiểm tra các nẹp, rèm cửa xem có khít không, có hở không? Nếu có thì cần yêu cầu xử lý kịp thời.
 • Phần cửa các phòng, cửa sổ lắp ráp có đúng không? Tay nắm, các ốc vít có bị hoen rỉ hay không? Bản lề có bị vênh hay không?
 • Kiểm tra toàn bộ sàn gỗ của các phòng có bị phồng, ép, lún, sứt và có khe hở với len tường không?
Kiểm tra các hạng mục nội thất của căn hộ

Kiểm tra các hạng mục nội thất của căn hộ

>>> Xem thêm: Lưu ý khi thuê thiết kế nội thất

Kiểm tra thiết bị thang máy của chung cư

 • Khi bàn giao nhà chung cư, bạn nên kiểm tra kỹ càng thiết bị thang máy có hoạt động bình thường không? Thông qua việc kiểm tra và xem quá trình đóng mở cabin có đóng mở bình thường không? Có quá nhanh không hay quá chậm?
 • Bên cạnh đó, bạn nên chú ý xem thang máy có dừng, mở đúng tầng và đúng sảnh hay không? Để tránh những rủi rỏ đáng tiếc hay những bất tiện chỉ từ việc sử dụng thang máy.
Kiểm tra thiết bị thang máy của chung cư

Kiểm tra thiết bị thang máy của chung cư

Kiểm tra hộp phòng cháy và chữa cháy của chung cư

 • Bất cứ căn hộ chung cư cũng đều cần có đầy đủ các hộp phòng cháy và chữa cháy. Bạn cần thử xem chuông báo cháy có hoạt động bình thường hay không?
 • Ngoài chuông báo cháy, bạn nên kiểm tra đầu phun nước để phòng trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. Chuông báo cháy vẫn hoạt động, mà đầu phun nước thì bị chết.
 • Việc bố trí và lắp đặt chuông báo cháy có hợp lý, tiện lợi cho người sử dụng hay không?
 • Sau khi kiểm tra kỹ những trang bị trên thì bạn cần kiểm tra xem búa chữa cháy, áo mũ bảo hộ và vòi nước đã được trang bị đầy đủ hay chưa.
Kiểm tra hộp phòng cháy và chữa cháy của chung cư

Kiểm tra hộp phòng cháy và chữa cháy của chung cư

Kiểm tra đường nước, điện của chung cư

 • Kiểm tra xem ổ cắm điện xem chúng đã có nguồn điện chưa?
 • Số lượng ổ cắm điện, cách bố trí có hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình không?
 • Kiểm tra hệ thống đèn điện chiếu sáng trong nhà. Xem chúng có hoạt động được tốt không?
 • Kiểm tra hệ thống điều hoà xem có hoạt động được ổn định không? Cục nóng của máy có bị rò rỉ nước ra không? Có sai lệch so với thiết kế hay không?
 • Khu vực nhà vệ sinh, kiểm tra thật kỹ hệ thống thoát sàn, đảm bảo nước ở đây được thoát đi tốt, nắp thoát sàn có gặp phải vấn đề gì không? Nước có bị đọng lại sàn không?
 • Kiểm tra lực nước chảy yếu hay lực mạnh, nhất là lực nước từ vòi xịt vệ sinh.
 • Các vòi hoa sen có bị rỉ nước và có hoạt động bình thường không?

Kiểm tra đường nước, điện của chung cư

Kiểm tra đường nước, điện của chung cư

Kiểm tra các phần khác của căn hộ chung cư

 • Phần sơn tường, trần nhà có bị trầy xước, bẩn, sơn không phẳng hay không đều.
 • Tường nhà nếu bị nứt phải yêu cầu được xử lý ngay, tránh tình trạng bị ngấm nước làm hỏng sơn tường.
 • Kiểm tra các trần phòng có được xử lý phẳng hay chưa để yêu cầu sơn lại trước khi nhận bàn giao nhà chung cư.
 • Kiểm tra phần bàn đá của mặt bếp, đặc biệt là đối với các căn hộ có tháp bếp, các viên gạch có thẳng hàng không, xem xem gạch ốp có bị sứt vỡ không, nếu có cho xử lý ngay.
Lưu ý kiểm tra thật kỹ trước khi đồng ý nhận bàn giao căn hộ

Lưu ý kiểm tra thật kỹ trước khi đồng ý nhận bàn giao căn hộ

Trên đây là quy trình kiểm tra, nghiệm thu bàn giao căn hộ và những lưu ý trong quá trình bàn giao căn hộ chung cư mà Nội thất Tứ gia chia sẻ cho bạn. Mong rằng, với những chia sẻ này bạn sẽ không phải đối diện với các rủi ro khi nhận nhà chung cư bàn giao từ chủ đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Đức Hà - Founder/ Architect

Đức Hà - Founder/ Architect

Kinh nghiệm: 10 năm Một kiến trúc sư với nền tảng kiến thức chắc chắn; gu thẩm mỹ và kinh nghiệm thi công được trau dồi qua nhiều công trình. Trung thực, kiên nhẫn và đổi mới là điều anh mang đến cho từng khách hàng.
082.5550555