Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng mới nhất

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng bao gồm những điều khoản nào? Nếu bạn quan tâm vấn đề này hãy theo dõi bài viết sau đây của Nội thất Tứ Gia.

Đối với bất cứ giao kết nào cũng đều sẽ có bản hợp đồng. Do hợp đồng dựa theo pháp luật để đảm bảo quyền lợi chung 2 bên. Qua bài viết chúng tôi  giới thiệu mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng chuẩn mới nhất hiện nay.

Tham khảo ngay: Dịch vụ thiết kế nội thất văn phòng tại Hà Nội năm 2021

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng

Dưới đây là mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng mới nhất hiện nay, Bạn có thể tham khảo qua trước khi chuẩn bị ký hợp đồng thiết kế văn phòng nhé!

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng
Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

                                                                                                                                    , ngày   tháng  năm 2021

MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Số: /HĐKT-KTTH

CĂN CỨ:

– Căn cứ Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014

– Căn cứ bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11;

– Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

– Căn cứ Nghị định số: 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên;

Hôm nay, ngày    tháng     năm 2021, tại TPHCM, chúng tôi gồm:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ (BÊN A):

Địa chỉ :

Điện thoại :

Người đại diện : Chức vụ:

Mã số thuế :

Số tài khoản :

BÊN THIẾT KẾ THI CÔNG (BÊN B) : 

Địa chỉ:

Điện thoại: – Fax:

Người đại diện: Chức vụ:

Mã số thuế:

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng các điều khoản như sau:

ĐIỀU I: ĐỐI TƯỢNG 

Bên B nhận cung cấp hệ thống đồ nội thất, lắp đặt trọn gói tại công trình theo phụ lục số: 08/PLCP kèm theo hợp đồng này:

Ghi chú:

– Khối lượng trên chỉ là tạm tính, thanh toán dựa vào khối lượng nghiệm thu thực tế.

ĐIỀU II: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

2.1 Giá trị mẫu hợp đồng thi công nội thất văn phòng

– Giá trị hợp đồng – chưa VAT 10%: … VND

– Thuế VAT 10%: … VND

– Tổng giá trị hợp đồng – đã bao gồm VAT 10%: … VND

(Bằng chữ: … – đã bao gồm VAT 10%./.)

Chi tiết của từng phần được thể hiện cụ thể trong phụ lục hợp đồng.

2.2 Phương thức thanh toán:

– Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng Bên A thanh toán 50% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: … VNĐ (Bằng chữ: … ./.)

– Đợt 2: Ngay sau khi Bên B hoàn thành lắp đặt khối lượng tủ bếp, tủ áo của 34 phòng, bên A tạm ứng tiếp cho bên B 35% tổng giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là: … VNĐ (Bằng chữ:… /.)

– Đợt 3: Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình, Bên A thanh toán cho Bên B 15% giá trị còn lại, bao gồm cả chi phí phát sinh (nếu có). Thanh toán trong vòng 5 ngày sau khi ký biên bản xác nhận nghiệm thu bàn giao.

– Hình thức thanh toán: chuyển khoản qua ngân hàng.

ĐIỀU III: PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG VÀ NGHIỆM THU

3.1 Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng tính từ ngày bên B ký hợp đồng, nhận được tiền đặt cọc và bên cung cấp gỗ An Cường xuất kho mã gỗ bên A yêu cầu trong phụ lục hợp đồng.

3.2 Địa điểm thi công: ………………………

3.3 Sau khi bên B lắp đặt xong bên B sẽ thông báo cho bên A được biết để hai bên tiến hành nghiệm thu.

ĐIỀU IV: BẢO HÀNH SẢN PHẨM

– Bên B bảo hành sản phẩm đồ gỗ trong vòng 12 tháng kể từ ngày bên A nghiệm thu. Trong thời hạn bảo hành, bên B chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí các hư hỏng do lỗi kỹ thuật liên quan đến công trình này. Bên B cam kết tiến hành sửa chữa trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

– Sản phẩm mua sẵn được bảo hành theo tiêu chuẩn và quy định của nhà sản xuất.

– Mọi hỏng hóc về sản phẩm phải được thông báo bằng văn bản.

ĐIỀU V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRONG MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT VĂN PHÒNG

5.1 Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Cử đại diện giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên B, có đủ thẩm quyền để cùng bên B bàn bạc, giải quyết các công việc liên quan, phát sinh (nếu có) và những công việc khác do bên A ủy quyền.

– Đảm bảo tạm ứng và thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B như đã nêu tại điều 2 của hợp đồng này.

– Tổ chức nghiệm thu và bàn giao trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của bên B.

– Có trách nhiệm giải quyết các phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng trong vòng 02 ngày kể từ ngày bên B có yêu cầu bằng văn bản. Thời gian giải quyết các phát sinh sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng.

– Không phải chịu thêm bất kỳ một chi phí nào liên quan đến việc bên B thực hiện công việc theo hợp đồng trừ trường hợp các bên ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh, sửa đổi hợp đồng có phát sinh chi phí ngoài dự toán của Hợp đồng.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của bên B

– Yêu cầu bên A thanh toán theo đúng điều 2 của hợp đồng này.

– Có nghĩa vụ cung cấp sản phẩm theo đúng nội dung, quy cách của mẫu sản phẩm và dự toán đã được bên A ký chấp thuận và bàn giao đúng thời hạn về số lượng và chất lượng như đã nêu trong điều 1 của hợp đồng này.

– Nếu phát hiện những bất hợp lý nảy sinh trong quá trình thực hiện cần báo cáo cho bên A để kịp thời xử lý và giải quyết.

– Bên B phải có trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo quy định không chậm quá 03 – 05 ngày kể từ khi nhận được thông báo của bên A.

– Chịu mọi rủi ro và bồi thường các thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản (nếu có) gây ra cho nhân viên, người làm công của Bên B hoặc bất kỳ người thứ ba nào, phát sinh do lỗi của Bên B, nhân viên hoặc nhà thầu phụ của Bên B gây ra khi thực hiện công việc của Hợp đồng này.

– Cung cấp đầy đủ các hoá đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật cho Bên A ngay khi Bên A thanh toán cho Bên B.

ĐIỀU VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG NỘI THẤT

– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản có trong hợp đồng, bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất cho bên kia.

– Không bên nào được đơn phương hủy bỏ hợp đồng, nếu gặp trở ngại gì phải cùng nhau bàn bạc giải quyết. Mọi điều khoản thỏa thuận bổ sung, sửa đổi đều thể hiện bằng văn bản được hai bên chấp thuận và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.

– Nếu tranh chấp xảy ra không giải quyết được bằng thương lượng. Toà án Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền tại TPHCM đưa ra quyết định.

ĐIỀU VII: HIỆU LỰC MẪU HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và kết thúc khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu thiết kế nội thất văn phòng đẹp 2021

Dưới đây là mẫu thiết kế nội thất văn phòng đã hoàn thiện trong thời gian gần đây. Bạn có thể tham khảo qua nhé!

Thiết kế văn phòng phong cách hiện đại không gian thoáng đãng kết hợp giữa làm việc thư giãn cho nhân viên

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng

Mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M1
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M1
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M2
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M2
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M3
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M3
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M4
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M4

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M5

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M6
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M6

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M7

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M8
Mẫu nội thất văn phòng hiện đại – M8

Mẫu nội thất văn phòng hiện đại - M9

Trên đây là tổng hợp một số thông tin về mẫu hợp đồng thiết kế nội thất văn phòng cũng như mẫu thiết kế văn phòng đẹp hiện đại nhất hiện nay. Ngoài ra, để biết thêm thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua Hotline để được báo giá và tham khảo mẫu chi tiết nhất nhé!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *